تجهیزات دندان پزشکی

تجهیزات دندان پزشکی

گجت روغنکاری آنگل و توربین

1,850,000تومان
1,950,000تومان

محلول اسکراب جراحی

84,000تومان
90,000تومان

محلول ظهور وثبوت جهان

383,000تومان
385,000تومان

آرسی پرپ Pulpdent_Prep-Rite RC

179,000تومان
180,000تومان

پاکت استریل اتوکلاو - PackMed

129,000تومان
130,000تومان

پیزو مانی MANI

188,000تومان
190,000تومان

گیتس دریل مانی - Mani

168,000تومان
170,000تومان

اسپریدر مانی MANI

128,000تومان
130,000تومان

اندومتر

14,500تومان
15,000تومان

دایکال خمیری DENTSPLY

560,000تومان
560,000تومان

دایکال نوری Dentsply

190,000تومان
200,000تومان

پودر زینک اکساید گلچای

49,000تومان
50,000تومان

میکرو براش 100عددی LK

35,000تومان
40,000تومان

سر سوزن آواپزشک

64,000تومان
65,000تومان

اسپری مدل توربین لوبر LUBER

43,000تومان
45,000تومان

اسپری سرما برند لوبر

36,000تومان
36,000تومان

لوتینگ نوری جی سی GC ژاپن

642,000تومان
645,000تومان

اسپری سرما تاپ لوبر کول TLCS

46,000تومان
47,000تومان

آینه یکبار مصرف سام

45,000تومان
45,000تومان

محلول ظهور و ثبوت پاکتیس

140,000تومان
155,000تومان

آر سی پرپ پالپ دنت

720,000تومان
800,000تومان

اوژنول گلچای

95,000تومان
105,000تومان