تجهیزات دندان پزشکی

تجهیزات دندان پزشکی

اندو موتور بى سیم

16,500,000تومان

دستگاه فسفور پلیت

135,000,000تومان

گجت روغنکاری آنگل و توربین

1,890,000تومان
1,950,000تومان

محلول اسکراب جراحی

110,000تومان
115,000تومان

پاکت استریل اتوکلاو - PackMed

250,000تومان
300,000تومان

پیزو مانی MANI 32mm

190,000تومان

اندومتر

14,500تومان
15,000تومان

دایکال خمیری DENTSPLY

590,000تومان
600,000تومان

میکرو براش 100عددی LK

45,000تومان
50,000تومان

اسپری مدل توربین لوبر LUBER

55,000تومان
55,000تومان

اسپری سرما برند لوبر

55,000تومان
55,000تومان

اسپری سرما تاپ لوبر کول TLCS

82,000تومان
85,000تومان