ابزار ها دندانپزشکی

ابزار ها دندانپزشکی

  • 1

توپ ورز

42,000تومان
50,000تومان

سوند فولی

21,000تومان
25,000تومان

سوند معده

15,000تومان
15,000تومان

فندک تورچ مدل WS-503C

110,000تومان
120,000تومان
  • 1