ابزار ها دندانپزشکی

ابزار ها دندانپزشکی

  • 1

آنژیوکت زرد

4,000تومان
4,500تومان

توپ ورز

42,000تومان
50,000تومان

سوند فولی

17,000تومان
15,000تومان

سوند معده

7,000تومان
7,500تومان

برس برساژ 100 عددی TPC

223,000تومان
225,000تومان

فندک تورچ مدل WS-503C

77,000تومان
80,000تومان

گلچای زینک اکسید

573,000تومان
575,000تومان
  • 1