کمک ارتوپدی ها

کمک ارتوپدی ها

  • 1

باند تنیس آلبو

56,000تومان
73,000تومان

جوراب واریس جو دون پاک سمن

153,000تومان
187,000تومان

شکم بند تمام کش منفذ دار

203,000تومان
227,000تومان

گردن بند طبی سخت پاک سمن

175,000تومان
209,000تومان

گردن بند طبی نرم پاک سمن

116,000تومان
142,000تومان

گردن بند طبی نیمه سخت پاک سمن

180,000تومان
228,000تومان

قوزک بند طبی لیگمانی

82,000تومان
83,800تومان

کمربند طبی سخت ممتاز

389,000تومان
468,000تومان

گرم کن کلیه پشمی پاک سمن

199,000تومان
300,000تومان

مچ کف بند طبی شست دارپاک سمن

80,000تومان
93,000تومان
  • 1