خرید آمالگام یک واحدی سینالوکس

  • خانه
  • خرید آمالگام یک واحدی سینالوکس
آمالکپ یک واحدی سینالوکس Cinalux

آمالکپ یک واحدی سینالوکس Cinalux

810,000تومان 812,000تومان

ویژگی های مهم که شما را برای    خرید آمالگام یک واحدی سینالوکس  می کند  :

مدل کپسولی

1 واحد

برند سینالوکس

تولید ایران

تعداد درجعبه 500 عدد


حداکثر تا 5 روز تحویل داده می شود.آمالکپ 1 واحدی سینالوکس Cinalux


Dec 18, 2021

 


شرح محصول آمالکپ آمالگام  1 واحدی سینالوکس –Cinalux    :

آمالگام یا آمالکپ:

آمالکپ یا آمالگام سینالوکس با بهره­ گیری از فناوری پیشرفته و با استفاده از روش اتمایزینگ گازی تولید می­شود. این آلیاژ عاری از فلز روی و فاز مضر گاما دو می باشد.

محصول سینالوکس به صورت کپسول های یک، دو، سه و پنج واحدی در دسترس مصرف کنندگان نهایی(دندانپزشکان) می باشد.

آمالکپ ها  موادی هستند که در ترمیم دندان مورد استفاده قرار می گیرند. این مواد در کپسول های 1 ، 2 ، 3 و 5 واحدی موجود هستند که برندهای اروپایی نوع 5 واحدی ندارند.هر بسته آمالکپ معمولا دارای 50 عدد کپسول است.محتوای هر عدد کپسول شامل پودر آمالگام و جیوه می باشد که با توجه به واحد آن درصد آن ها متغیر است.به منظور استفاده از این کپسول ها ابتدا باید درستگاه آمالگاماتور قرار  گیرند تا پودر آمالگام و جیوه ترکیب شده و به صورت خمیری برای ترمیم دندان تغییر شکل یابند.در آمالکپ ها درصد نقره استفاده شده بسیار مهم بوده و بر این اساس به دو دسته نقره بالا و نقره پایین دسته بندی می شوند.

 

آمالگام سینالوکس با بهره­ گیری از فناوری پیشرفته و با استفاده از روش اتمایزینگ گازی تولید می­ شود.

این آلیاژ عاری از فلز روی و فاز مضر گاما دو می باشد.

محصول سینالوکس به صورت کپسول های یک، دو، سه و پنج واحدی در دسترس مصرف کنندگان  می باشد.


آمالگام سینالوکس با بهره­ گیری از فناوری پیشرفته و با استفاده از روش اتمایزینگ گازی تولید می­ شود.

این آلیاژ عاری از فلز روی و فاز مضر گاما دو می باشد.

محصول سینالوکس به صورت کپسول های یک، دو، سه و پنج واحدی در دسترس مصرف کنندگان  می باشد.
  


ویژگی های مهم که شما را برای    خرید آمالگام یک واحدی سینالوکس  می کند  :

مدل کپسولی

1 واحد

برند سینالوکس

تولید ایران

تعداد درجعبه 500 عدد


 

 


 نویسنده : مهران ستاری