خرید تری با دندان تکسان

  • خانه
  • خرید تری با دندان تکسان
تری با دندان تکسان

تری با دندان تکسان

45,000تومان 50,000تومان

تری قالب گیری با دندان تکسان

بسته آسورت 12 عددی

شامل :

3 سایز متوسط ، کوچک و بزرگ فک بالا  از هر کدام 2 عدد

3 سایز متوسط ، کوچک و بزرگ فک پایین  از هر کدام 2 عددحداکثر تا 5 روز تحویل داده می شود.

تری قالب گیری با دندان تکسان

بسته آسورت 12 عددی

شامل :

3 سایز متوسط ، کوچک و بزرگ فک بالا  از هر کدام 2 عدد

3 سایز متوسط ، کوچک و بزرگ فک پایین  از هر کدام 2 عدد