خرید آمالکپ آمالگام 5 واحدی سینالوکس

  • خانه
  • خرید آمالکپ آمالگام 5 واحدی سینالوکس
آمالکپ پنج واحدی سینالوکس Cinalux

آمالکپ پنج واحدی سینالوکس Cinalux

نا موجود

ویژگی های مهم که شما را برای  خرید آمالگام5واحدی سینالوکس  متمایلمی کند  :

مدل کپسولی

برند سینالوکس

تولید ایران

تعداد درجعبه 500 عدد


حداکثر تا 5 روز تحویل داده می شود.آمالکپ پنج واحدی سینالوکس Cinalux


Dec 18, 2021

 


آمالگام یا آمالکپ:

آمالکپ یا آمالگام سینالوکس با بهره­ گیری از فناوری پیشرفته و با استفاده از روش اتمایزینگ گازی تولید می­شود. این آلیاژ عاری از فلز روی و فاز مضر گاما دو می باشد.

محصول سینالوکس به صورت کپسول های یک، دو، سه و پنج واحدی در دسترس مصرف کنندگان نهایی(دندانپزشکان) می باشد.

آمالکپ ها  موادی هستند که در ترمیم دندان مورد استفاده قرار می گیرند. این مواد در کپسول های 1 ، 2 ، 3 و 5 واحدی موجود هستند که برندهای اروپایی نوع 5 واحدی ندارند.هر بسته آمالکپ معمولا دارای 50 عدد کپسول است.محتوای هر عدد کپسول شامل پودر آمالگام و جیوه می باشد که با توجه به واحد آن درصد آن ها متغیر است.به منظور استفاده از این کپسول ها ابتدا باید درستگاه آمالگاماتور قرار  گیرند تا پودر آمالگام و جیوه ترکیب شده و به صورت خمیری برای ترمیم دندان تغییر شکل یابند.در آمالکپ ها درصد نقره استفاده شده بسیار مهم بوده و بر این اساس به دو دسته نقره بالا و نقره پایین دسته بندی می شوند.

 

آمالگام سینالوکس با بهره­ گیری از فناوری پیشرفته و با استفاده از روش اتمایزینگ گازی تولید می­ شود.

این آلیاژ عاری از فلز روی و فاز مضر گاما دو می باشد.

محصول سینالوکس به صورت کپسول های یک، دو، سه و پنج واحدی در دسترس مصرف کنندگان  می باشد.


آمالگام سینالوکس با بهره­ گیری از فناوری پیشرفته و با استفاده از روش اتمایزینگ گازی تولید می­ شود.

این آلیاژ عاری از فلز روی و فاز مضر گاما دو می باشد.

محصول سینالوکس به صورت کپسول های یک، دو، سه و پنج واحدی در دسترس مصرف کنندگان  می باشد.

ویژگی های مهم که شما را برای  خرید آمالگام5واحدی سینالوکس ترغیب می کند  :

مدل کپسولی

برند سینالوکس

تولید ایران

تعداد درجعبه 500 عدد


 

نویسنده : مهران ستاری