خرید باندینگ نسل پنجم FGM – ambar Aps Bond

 • خانه
 • خرید باندینگ نسل پنجم FGM – ambar Aps Bond
باندینگ نسل پنجم FGM – ambar Aps Bond

باندینگ نسل پنجم FGM – ambar Aps Bond

570,000تومان 580,000تومان

ویژگی باندینگ های FGM - ambar APS

 • نسل جدید باندینگ های FGM - ambar APS
 • باندینگ شفاف نسل پنج
 • نسل جدید باندینگ های APS
 • حاوی MDP و بدون رنگ
 • کاهش photo-initiator های زرد رنگ
 • دارای نانو پارتیکل
 • 6ml
 • نسل باندینگ 5
 • پلیمرایزیشنLight-Cure
 • تکنیک اچ Total-Etch

حداکثر تا 5 روز تحویل داده می شود.